fbpx

Combo 2 Hoàn Xuân Thang đẹp tóc đẹp gia từ bên trong

1,800,000 900,000

Hoàn Xuân Thang được chọn lọc nguyên liệu từ vùng có giàu dược tính, Hà Thủ Ô Đỏ từ vùng Bắc Lào, Hà Giang đã qua hấp sấy cẩn thận, Vừng (mè) đen chọn lọc từ Nghệ An. Còn Mật ong được thu gom hàng năm từ bầy ong hoang dã trong rừng già của nước bạn Lào.

Combo 2 Hoàn Xuân Thang đẹp tóc đẹp gia từ bên trong

1,800,000 900,000

ĐẾN NƠI BÁN NGAY